Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Rittjänster

Rittjänster

personbilder-ingemar

Gunilla Gärtner



Tel: 0480-100 92
e-post: gunilla@brandrisk.se



Gunilla är utbildad CAD-ritare och är anställd på Kalmarkontoret sedan 2009.

Gunillas huvudsakliga arbetsuppgifter är att upprätta ritningsbilagor till brandskyddsbeskrivningar, utrymningsplaner samt kontrollritningar för systematiskt brandskyddsarbete.

personbilder-Widlind

Sofia Molander



Tel: 0480-100 92
e-post: sofia@brandrisk.se



Sofia är utbildad byggproduktionsledare vid IUC Kalmar län med examensår 2014.

Sofia är anställd på Kalmarkontoret sedan 2014 men finns även tillgänglig i Växjö. Sofias huvudsakliga arbetsuppgifter är att upprätta ritningsbilagor till brandskyddsbeskrivningar, utrymningsplaner samt insatsplaner. Sofia är även miljö- och kvalitetsamordnare.

Integritetsinställningscenter