Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Utrymningsplaner

I byggnader, verksamheter och anläggningar ska det, i den omfattning som behövs och på lämpligt belägna platser, finnas minst en utrymningsplan enligt AFS 2009:2. Vi på Brand & Riskanalys kan självklart hjälpa er att ta fram utrymningsplaner! Kontakta oss för mer information.

 

Integritetsinställningscenter