Vårt engagemang – Din trygghet

Analytisk dimensionering

Med beräkningar och datorsimuleringar av brandförlopp kan projektspecifika lösningar avseende utrymning, rökgasevakuering och konstruktionsdetaljer tas fram. På så sätt ges förutsättningar för att skapa ett kostnadseffektivt och flexibelt brandskydd.

Vi främjar säkerhet, barn och föreningslivet.

Varje år delar vi ut 50 000 kr för att främja detta för våra barn.

Söka eller nominera stipendiater. Pil höger

Saker vi är stolta över:

Telefon

Brandingenjör