Vi söker fler medarbetare!
Läs mer Pil höger

Vårt engagemang – Din trygghet

Utrymningsplaner

Brand & Riskanalys hjälper er att ta fram utrymningsplaner som uppfyller regelverk såsom Svensk Standard SS 2875:2019. Utrymningsplaner redovisar en övergripande orienteringsritning av aktuellt våningsplan med gällande utrymningsvägar och brandtekniska installationer. Uppfyller dina utrymningsplaner gällande riktlinjer?

Vi främjar säkerhet, barn och föreningslivet.

Varje år delar vi ut 50 000 kr för att främja detta för våra barn.

Söka eller nominera stipendiater. Pil höger

Saker vi är stolta över:

Telefon

Brandingenjör