Vårt engagemang – Din trygghet

Byggnadstekniskt brandskydd

Brand & Riskanalys arbetar med alla typer/storlekar av projekt och projekterar brandskydd med såväl förenklad som analytisk dimensionering. Genom tidig involvering i byggnadsprojekt kan våra brandingenjörer säkerställa kostnadseffektiva och flexibla brandskyddslösningar vid ny-, till- och ombyggnationer.

Vi främjar säkerhet, barn och föreningslivet.

Varje år delar vi ut 50 000 kr för att främja detta för våra barn.

Söka eller nominera stipendiater. Pil höger

Saker vi är stolta över:

Telefon

Brandingenjör