Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som fungerar väl skapar struktur utifrån byggnadens och verksamhetens egna förutsättningar.

Efter inventering och dokumentering av befintligt brandskydd skapar vi en plattform för enkel hantering av det löpande brandskyddsarbetet som erfordras utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Våra brandkonsulter hjälper dig att hitta rätt tillvägagångssätt inom SBA.

Exempel på tjänster för SBA:

Telefon

Brandingenjör