Jobba med oss

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som fungerar väl skapar struktur utifrån byggnadens och verksamhetens egna förutsättningar.
Efter inventering och dokumentering av befintligt brandskydd skapar vi en plattform för enkel hantering av det löpande brandskyddsarbetet som erfordras utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Våra brandkonsulter hjälper dig att hitta rätt tillvägagångssätt inom SBA.

Exempel på tjänster för SBA

Inventering och dokumentation av befintligt brandskydd.

Framtagande av brandteknisk beskrivning och ritningsbilagor med åtgärdsförslag.

Framtagande av kontrollritningar med tillhörande instruktioner.

Brandingenjör