Jobba med oss

Läs mer

Om Brand & Riskanalys

Brand & Riskanalys är ett renodlat brandkonsultföretag som erbjuder ett helhetsgrepp inom områdena byggnadstekniskt brandskydd, riskhantering, analytisk dimensionering och systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande utbildning.

Brand och Riskanalys

Företaget arbetar för byggherrar, företag, kommuner, landsting, entreprenörer och myndigheter. Vi står för hög kompetens, engagemang, trovärdighet och tydlighet vilket alltid ska återspeglas i vårt arbete.

Brand & Riskanalys jobbar kontinuerligt för ett positivt arbetsklimat och är ett sammansvetsat team. Vi har höga krav vad gäller utbildningar och kompetensutveckling och ser till att alltid ha uppdaterad och kunnig personal inom varje affärsområde.
Brand & Riskanalys har kontor i Kalmar, Växjö och Karlskrona.

Historik och affärsidé

Företaget grundades 1995 i Kalmar av Ingemar Aspegren och hette då Aspegren Bygg & Brandteknik. I samband med att Magnus Widlind kom in i företaget 2002 gjordes en namnändring till Brand & Riskanalys. Sedan år 2005 har företaget kontor i Växjö och sedan år 2011 även i Karlskrona.

Vår affärsidé är att erbjuda tjänster inom byggnadstekniskt brandskydd, riskhantering, analytisk dimensionering och systematiskt brandskyddsarbete. Brand & Riskanalys ska leverera högkvalitativa lösningar till kund som uppfyller dennes förväntningar och samhällets uppsatta lagkrav. Detta är möjligt tack vare kvalificerad kompetens bland våra medarbetare och en välutvecklad arbetsmetodik.

Brand & Riskanalys – en del av BST-gruppen

Från och med hösten 2021 ingår Brand & Riskanalys som en del av BST-gruppen. BST är marknadsledande inom projektering, installation och service av alla typer av brandskyddssystem och fortsätter sin satsning på konsulttjänster inom brandskydd och riskhantering. Vi kommer även framledes att fortsätta arbeta under vårt eget varumärke med oförändrad företagskultur, personal och ledning.

Läs mer på: https://bstgroupab.com

Brandingenjör