Jobba med oss

Läs mer

Brandskyddsprojektering

Brandskyddsprojektering syftar till att säkerställa att samhällets brandskyddskrav i Plan- och bygglag (2010:900) samt Boverkets byggregler uppfylls. Genom tidig involvering i byggnadsprojekt kan vi säkerställa kostnadseffektiva och flexibla brandskyddslösningar vid ny-, till- och ombyggnationer.

Brand & Riskanalys behärskar alla typer av projekt och projekterar brandskydd med såväl förenklad som analytisk dimensionering. Projektering med analytisk dimensionering i olika former medför att vi genom beräkningar och simuleringar kan hitta optimala lösningar för att uppfylla Boverkets funktionsbaserade byggregler.

Byggnadstekniskt brandskydd kan omfatta:

Framtagande av brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningsbilagor

Brandteknisk rådgivning

Avancerad dimensionering av utrymningssäkerhet genom beräkningar

Dimensionering av ventilationsbrandskydd

Brandskydd under byggtid

Utförandekontroller i besiktningsskede

Brandingenjör