Sök föreningsbidrag

Brand & Riskanalys bidrar till ökad brandsäkerhet för barn och ungdomar i det lokala föreningslivet! Varje år delar Brand & Riskanalys ut tjänster till ett värde av 50 000 kr.

Brand och Riskanalys vill hjälpa till att öka brandsäkerheten för barn och ungdomar i det lokala föreningslivet. Bidrag i form av tjänster/produkter, till ett värde upp till 50 000 kr, kan ansökas av ideella föreningar.

Tjänster/produkter som Brand & Riskanalys erbjuder är utrymningsplaner, underlag för systematiskt brandskyddsarbete (SBA), inventering och dokumentation av befintligt brandskydd samt upprättande av brandskyddsbeskrivning vid ny-, till- eller ombyggnad av lokaler.

Vem kan ansöka?

Alla ideella barn- och ungdomsföreningar i Kalmar-, Kronobergs- och Blekinge län är välkomna att söka bidraget.

Frågor besvaras av Magnus Widlind som nås på telefonnummer 070-660 29 72 eller mail magnus@brandrisk.se.

Hur går det till?

I ansökan (högst en A4) bör följande frågor besvaras:

Ansökan skickas med mail till magnus@brandrisk.se.

Sista ansökningsdag är sista december varje kalenderår.

Jury och kriterier

Juryn består av företagets ledningsgrupp som har årsmöte i januari och då beslutas om vilka som tilldelats bidraget. Brand & Riskanalys har följande urvalskriterier:

Telefon

Brandingenjör