R-Företag

Brand & Riskanalys är ett R-licensierat företag. Licensmärket R står för rekommenderat företag och är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag som aktivt arbetar med etikfrågor inom sin organisation.

Som innehavare av R-licens tror Brand & Riskanalys på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med god affärssed och med utgångspunkt i att vårt arbete ska vara sakligt, korrekt och utföras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi arbetar vidare aktivt med att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare samt för att skapa ökad jämställdhet och motverka all form av diskriminering, mobbning eller trakasserier.

För mer information om R-licens se R-företagens hemsida www.rforetagen.se

Telefon

Brandingenjör