Brandfarlig vara

Brandfarliga och explosiva varor förekommer på många platser och i olika typer av verksamheter. Hantering kan exempelvis ske i bensinstationer, verkstäder, laboratorer men även på restauranger, stormarknader, skolor och i bostäder.

Brand & Riskanalys har kompetens för att analysera och bedöma risker vid hantering av brandfarliga och explosiva varor i enlighet med krav ställda utifrån Lag (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Vi kan utgöra stöd för verksamhetsutövare och byggherrar både vid nybyggnation och verksamhetsanpassningar av befintliga byggnader.

Exempel på tjänster inom brandfarlig vara:

Telefon

Brandingenjör