Jobba med oss

Läs mer

Brandfarlig vara

Brandfarliga och explosiva varor förekommer på många platser och i olika typer av verksamheter. Hantering kan exempelvis ske i bensinstationer, verkstäder, laboratorer men även på restauranger, stormarknader, skolor och i bostäder.
Brand & Riskanalys har kompetens för att analysera och bedöma risker vid hantering av brandfarliga och explosiva varor i enlighet med krav ställda utifrån Lag (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Vi kan utgöra stöd för verksamhetsutövare och byggherrar både vid nybyggnation och verksamhetsanpassningar av befintliga byggnader.

Exempel på tjänster inom brandfarlig vara

Riskutredningar

Klassningsplaner

Explosionsskyddsdokument

Stöd vid tillståndsansökningar enligt LBE

Brandingenjör