ABB/NKT i Karlskrona

VERKSAMHET:

Industri

PROJEKTTID:

2005 - 2020

UPPDRAGSANSVARIG:

Magnus Widlind


Brand & Riskanalys har sedan år 2005 haft förtroendet att ansvara för all brandskyddsprojektering för ABB/NKT i Karlskrona. Verksamheten har en hög ambitionsnivå avseende brandskydd, med vetskapen att bränder kan medföra stora ekonomiska konsekvenser.

Projektet med att fördubbla produktionen i Karlskrona pågick fram till år 2017 i ett mycket högt tempo vilket innebar stora utmaningar för alla inblandade parter. Ett lyckat slutresultat uppnåddes tack vare ett väl fungerande samarbete mellan beställare, verksamhet, arkitekt, projektörer och entreprenör. Brand & Riskanalys tackar för ett utvecklande och väl genomfört projekt.

Telefon

Brandingenjör