Kalmars högsta flerbostadshus

VERKSAMHET:

Flerbostadshus

PROJEKTTID:

2014-2017

UPPDRAGSANSVARIG:

Magnus Widlind


Nybyggnation av flerbostadshus på totalt 15 våningsplan som inrymmer 86 lägenheter. Brand & Riskanalys hade den stora äran att vara med från första skisserna ända fram till slutbesiktning och inflyttning.

Kajalen inrymmer Kalmars första räddningshiss vilken möjliggör en effektiv räddningsinsats i höga byggnader. Vyerna över Kalmar och Kalmarsund är fantastisk. Brand & Riskanalys tackar Kalmarhem, Hansa Bygg och övriga inblandade för ett utvecklande och väl genomfört projekt.

Telefon

Brandingenjör