Kifab arena

VERKSAMHET:

Sportanläggning

PROJEKTTID:

2017-2019

UPPDRAGSANSVARIG:

Ingemar Aspegren


Projektet omfattade nybyggnad av en sporthall för bollsporter med plats för 1500 åskådare samt en friidrottshall. Sporthallen kan nyttjas för bollsporter som innebandy, basket och vollyboll på högsta nationella nivå. Projektet utfördes som en totalentreprenad med KIFAB i Kalmar som byggherre/beställare och Multibygg som totalentreprenör.

Brand & Riskanalys deltog i projektet från skiss till färdig byggnad. Brandskyddet dimensionerades med analytisk dimensionering för att uppfylla BBR:s krav och för att erhålla en flexibel byggnad.

Telefon

Brandingenjör