Köpcentrum Giraffen

VERKSAMHET:

Köpcentrum

PROJEKTTID:

2018-2019

UPPDRAGSANSVARIG:

Ingemar Aspegren


Kvarteret Giraffen är ett köpcentrum som genomgår en omfattande ombyggnation för att skapa en plats för upplevelser, intryck och personliga möten. Ombyggnationen sker i flera etapper och Brand & Riskanalys har varit ansvariga för brandskyddet i samtliga skeden av första etappen som invigdes i december 2019. Ombyggnationen har skett i högt tempo och det har varit viktigt att ha en brandingenjör på plats direkt när brandskyddsfrågor uppstår för en snabb hantering.

Brand & Riskanalys ser fram emot nästa etapp där stora kunskapsåterföringar kan göras från etapp 1 för att erhålla optimala och enhetliga lösningar som även underlättar byggnadens förvaltning.

Telefon

Brandingenjör