Pär Lagerkvistskolan

VERKSAMHET:

Förskola och skola

PROJEKTTID:

2013-2017

UPPDRAGSANSVARIG:

Håkan Sanglén


Nybyggnation av Växjös största grundskola 1-9, förskoleklass och förskola. Skolan rymmer sammanlagt över 1000 barn och är med sina dryga 13000 kvm Växjö Fastighets ABs största projekt hittills.

Brand & Riskanalys har i detta projekt hjälpt byggherren med brandskyddsprojekteringen från tidiga skisser hela vägen fram till inflyttning. Projektets målsättning att skapa optimala och flexibla studiemiljöer möjliggjordes genom ett bra samarbete på plats tillsammans med byggherre, verksamhet och entreprenörer.

Telefon

Brandingenjör